Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Don't panic! Świat jest lepszy niż Ci się wydaje.
26 października rusza międzynarodowy projekt Factfulness.
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

Art & Earth

W marcu 2010 roku Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie wraz z 10 innymi przedszkolami i szkołami podstawowymi oraz Urzędem Miasta Częstochowy rozpoczęło realizację projektu pn. „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich”.

Był to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany w związku z ogłoszeniem roku 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii “Świadomość społeczna i edukacja dla rozwoju w Europie”.

Liderem projektu była Gmina Vicenza(Włochy), a instytucjami partnerskimi były Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie oraz organizacja pozarządowa ProgettoMondo.mlal z Włoch.

Pozostałymi instytucjami współpracującymi w projekcie “Sztuka i Ziemia” były:
– Urząd Miasta Częstochowy(Polska)
– Stowarzyszenie Breza z miasta Osijek(Chorwacja)
– Associazione Solstizio(Włochy)
– Association Munyu des Femmes de la Comoé(Burkina Faso)
– Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART(Polska)

W Częstochowie projekt realizowany jest w 10 placówkach edukacyjnych:
1. Miejskie Przedszkole nr 20
2. Miejskie Przedszkole nr 36
3. Miejskie Przedszkole nr 37
4. Miejskie Przedszkole nr 38
5. Szkoła Podstawowa nr 1
6. Szkoła Podstawowa nr 12
7. Szkoła Podstawowa nr 33
8. Szkoła Podstawowa nr 38
9. Szkoła Podstawowa nr 40
10. Młodzieżowy Dom Kultury w Czestochowie

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 w dziewięciu szkołach i przedszkolach, a także na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Kobiet z Burkina Faso. Zbiórka była elementem projektu “Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model edukacji globalnej dla państw europejskich”.

Dobrowolnych wpłat można było dokonywać do puszek znajdujących się na terenie każdej z placówek biorących udział w projekcie. Organizatorem zbiórki w Częstochowie było Stowarzyszenie CZ-ART. Zezwolenie nr SO.5311.11.2011.

puszki1

W sumie udało się zebrać kwotę 5185,46 zł.

W tym samym czasie zbiórki prowadzone były także w mieście Osijek(Chorwacja) oraz w mieście Vicenza(Włochy). Zebrana w trzech krajach kwota została przekazana organizacji pozarządowej L’Association Munyu des Femmes de la Comoé z siedzibą w Burkina Faso. Środki te zostaną wydatkowane na realizację projektów, których celem będzie podniesienie warunków życiowych najbiedniejszych rejonów kraju. W pierwszym półroczu 2012 Stowarzyszenie Kobiet przedstawi raport z wydatkowania środków przekazanych przez uczniów częstochowskich szkół.

Strona internetowa Stowarzyszenia Kobiet: http://www.munyu-burkina.org/

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW