Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Don't panic! Świat jest lepszy niż Ci się wydaje.
26 października rusza międzynarodowy projekt Factfulness.
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

Centrum Edukacji Globalnej

We wrześniu 2014 w Częstochowie zostało otwarte pierwsze w naszym mieście Centrum Edukacji Globalnej. Współtworzy je m.in. Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art.  Centrum ma  swoją siedzibę w budynku Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie przy ul. Okulickiego 63 (Parkitka). Podobne ośrodki edukacji globalnej otwarte są już w dwóch pozostałych miastach biorących udział w realizacji projektu “Youth4Earth – Młodzi dla świata”: Vicenzie i Osijeku. CEG mają się stać aktywnymi placówkami edukacyjnymi oferującymi studentom, uczniom, nauczycielom i trenerom przestrzeń do nauki oraz do spotkań. Jest to miejsce, gdzie skupione są użyteczne źródła informacji dotyczące edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i celów milenijnych. Centrum jest otwarte dla wszystkich, a w szczególności dla nauczycieli, edukatorów, młodzieży i dzieci. Centra we wszystkich miastach są tak wyposażone, aby móc dostarczać następujące usługi : a)      Otwarty dostęp do  zasobów wiedzy dotyczących edukacji globalnej, środowiska,  zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. W celu wsparcia pracy dydaktycznej w przedszkolach i szkołach dostępne będą materiały do nauki, moduły dydaktyczne, gry, zdjęcia, wideo, książki, podręczniki. b)      Szkolenia dla nauczycieli i organizacji pozarządowych, a także dla młodzieży dotyczące edukacji globalnej oraz innowacyjnych metod dydaktycznych. c)       Zajęcia pozaszkolne dotyczące edukacji globalnej i warsztaty dla dzieci i młodzieży. CEG będą otwarte dla organizacji pozarządowych chcących zorganizować zajęcia edukacyjne i rekreacyjne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać sprzęt, miejsce i możliwości centrów, jednocześnie organizacje pozarządowe wniosą swój know-how i wiedzę do centrum. d)    Udogodnienia (urządzenia) do organizacji imprez publicznych, seminariów i wystaw dotyczących edukacji globalnej i 7 celu milenijnego. e)     Udogodnienia (komputery i strony internetowe) dla wolontariuszy chcących połączyć się z rówieśnikami w innych państwach europejskich.   W ofercie Centrum Edukacji Globalnej są już 2-godzinne warsztaty dla grup młodzieży pn. Open Book. Oferta realizowana jest przez Stowarzyszenie Cz-Art. Kontakt tel.: Miejskie Przedszkole nr 38, 34 322 70 11 E-mail: projekt.y4e@wp.pl

Zobacz: Otwarcie CEG w TV Orion

 

 

 

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW