Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

Do you know more than a chimp?
Learn more about Factfulness youth exchange.
START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

Centrum Edukacji Globalnej

We wrześniu 2014 w Częstochowie zostało otwarte pierwsze w naszym mieście Centrum Edukacji Globalnej. Współtworzy je m.in. Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art.  Centrum ma  swoją siedzibę w budynku Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie przy ul. Okulickiego 63 (Parkitka). Podobne ośrodki edukacji globalnej otwarte są już w dwóch pozostałych miastach biorących udział w realizacji projektu „Youth4Earth – Młodzi dla świata”: Vicenzie i Osijeku. CEG mają się stać aktywnymi placówkami edukacyjnymi oferującymi studentom, uczniom, nauczycielom i trenerom przestrzeń do nauki oraz do spotkań. Jest to miejsce, gdzie skupione są użyteczne źródła informacji dotyczące edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i celów milenijnych. Centrum jest otwarte dla wszystkich, a w szczególności dla nauczycieli, edukatorów, młodzieży i dzieci. Centra we wszystkich miastach są tak wyposażone, aby móc dostarczać następujące usługi : a)      Otwarty dostęp do  zasobów wiedzy dotyczących edukacji globalnej, środowiska,  zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. W celu wsparcia pracy dydaktycznej w przedszkolach i szkołach dostępne będą materiały do nauki, moduły dydaktyczne, gry, zdjęcia, wideo, książki, podręczniki. b)      Szkolenia dla nauczycieli i organizacji pozarządowych, a także dla młodzieży dotyczące edukacji globalnej oraz innowacyjnych metod dydaktycznych. c)       Zajęcia pozaszkolne dotyczące edukacji globalnej i warsztaty dla dzieci i młodzieży. CEG będą otwarte dla organizacji pozarządowych chcących zorganizować zajęcia edukacyjne i rekreacyjne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać sprzęt, miejsce i możliwości centrów, jednocześnie organizacje pozarządowe wniosą swój know-how i wiedzę do centrum. d)    Udogodnienia (urządzenia) do organizacji imprez publicznych, seminariów i wystaw dotyczących edukacji globalnej i 7 celu milenijnego. e)     Udogodnienia (komputery i strony internetowe) dla wolontariuszy chcących połączyć się z rówieśnikami w innych państwach europejskich.   W ofercie Centrum Edukacji Globalnej są już 2-godzinne warsztaty dla grup młodzieży pn. Open Book. Oferta realizowana jest przez Stowarzyszenie Cz-Art. Kontakt tel.: Miejskie Przedszkole nr 38, 34 322 70 11 E-mail: projekt.y4e@wp.pl

Zobacz: Otwarcie CEG w TV Orion

 

 

 

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW