Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

Do you know more than a chimp?
Learn more about Factfulness youth exchange.
START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

FRYTKA OFF 2016

informacja o bezpieczeństwie

REGULAMIN PARADY FESTIWALOWEJ
odbywającej się w dniu 24 czerwca 2016 roku
w godzinach od 20:00 do 23:00 ulicami Starego Miasta

Zasady Ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania parady.
2. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie parady.

Zasady Szczegółowe
3. Udział w paradzie nie jest biletowany. Jest bezpłatny i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani.
4. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą mogły wziąć udziału w paradzie.
5. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie i innym.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
7. Uczestnicy parady są zobowiązani do poszanowania sprzętu artystów, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, a w szczególności do poszanowania obiektów znajduących się na trasie parady.
8. Wszelkie przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane Policji bądź służbom porządkowym
9. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać odpowiednim służbom porządkowym lub organizatorom.
10. Wszelkie przypadki oparzeń, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić służbie medycznej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania imprezy ze względu na załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników biorących udział w paradzie.

W trakcie parady obowiązuje bezwzględny zakaz:
13. Zbliżania się na odległość mniejszą niż 15 metrów do „gorącej strefy czartów” znajdującej się na przodzie parady, z wyłączeniem osób, których ubranie spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • Bandana na głowie i twarzy
  • Bawełniana czapka
  • Okulary ochronne
  • T-shirt z długim rękawem lub bluza z kapturem
  • Długie bawełniane lub jeansowe spodnie
  • Pełne buty

14. Spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
15. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
16. Przenoszenia mienia znajdującego się na trasie parady.
17. Rzucania przedmiotami.
18. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.

Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości.

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW