Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

Do you know more than a chimp?
Learn more about Factfulness youth exchange.
START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

Warsztaty OPEN BOOK

Oferta edukacyjna dot. 7 celu milenijnego

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art oferuje możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży OPEN BOOK (w ramach działalności Centrum Edukacji Globalnej w Częstochowie). 

Oferta skierowana jest do szkół ponadgimnazjalnych i organizacji pozarządowych lub nieformalnych grup młodzieży.

Warsztaty poświęcone są w całości tematyce zrównoważonego rozwoju. Trwają 2-3 godziny.  Maksymalna grupa młodzieży to 50 osób.

Celem warsztatów jest zainteresowanie młodzieży tematyką zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie odpowiedzialności i  aktywności obywatelskiej.

open book of family story

 

Podczas warsztatów możecie zapoznać się z definicjami zrównoważonego rozwoju i szerokim zakresem tematycznym, do którego można zaliczyć:

– prawa człowieka,

– równość płci

– ubóstwo,

– slumsy,

– różnorodność kulturowa,

– aktywne obywatelstwo i uczestnictwo młodzieży,

– zmiany klimatu,

– zrównoważone rolnictwo,

– energia odnawialna,

– racjonalna gospodarka zasobami,

– zrównoważona urbanizacja,

– bioróżnorodność,

– zrównoważona produkcja i konsumpcja,

– zrównoważony transport,

– zrównoważona turystyka,

– społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

 

W naszym warsztacie wykorzystujemy: gry symulacyjne, wykład w oparciu o prezentację multimedialną i filmy,  pracę w grupie metodą burzy mózgów i inne metody aktywizujące.

Korzystamy z gier symulacyjnych udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej: http://www.ceo.org.pl/pl/szkol-pelna-energii/news/zestaw-gier-symulacyjnych

Zgłoszenia można przesyłać na adres: projekt.y4e@wp.pl

 

Kilka zdjęć z warsztatów, które odbyły się 29 listopada w Boulangerie:

DSC_0089 DSC_0093 DSC_0100 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106DSC_0110

 

 

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW