Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Don't panic! Świat jest lepszy niż Ci się wydaje.
26 października rusza międzynarodowy projekt Factfulness.
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

Warsztaty OPEN BOOK

Oferta edukacyjna dot. 7 celu milenijnego

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art oferuje możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży OPEN BOOK (w ramach działalności Centrum Edukacji Globalnej w Częstochowie). 

Oferta skierowana jest do szkół ponadgimnazjalnych i organizacji pozarządowych lub nieformalnych grup młodzieży.

Warsztaty poświęcone są w całości tematyce zrównoważonego rozwoju. Trwają 2-3 godziny.  Maksymalna grupa młodzieży to 50 osób.

Celem warsztatów jest zainteresowanie młodzieży tematyką zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie odpowiedzialności i  aktywności obywatelskiej.

open book of family story

 

Podczas warsztatów możecie zapoznać się z definicjami zrównoważonego rozwoju i szerokim zakresem tematycznym, do którego można zaliczyć:

– prawa człowieka,

– równość płci

– ubóstwo,

– slumsy,

– różnorodność kulturowa,

– aktywne obywatelstwo i uczestnictwo młodzieży,

– zmiany klimatu,

– zrównoważone rolnictwo,

– energia odnawialna,

– racjonalna gospodarka zasobami,

– zrównoważona urbanizacja,

– bioróżnorodność,

– zrównoważona produkcja i konsumpcja,

– zrównoważony transport,

– zrównoważona turystyka,

– społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

 

W naszym warsztacie wykorzystujemy: gry symulacyjne, wykład w oparciu o prezentację multimedialną i filmy,  pracę w grupie metodą burzy mózgów i inne metody aktywizujące.

Korzystamy z gier symulacyjnych udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej: http://www.ceo.org.pl/pl/szkol-pelna-energii/news/zestaw-gier-symulacyjnych

Zgłoszenia można przesyłać na adres: projekt.y4e@wp.pl

 

Kilka zdjęć z warsztatów, które odbyły się 29 listopada w Boulangerie:

DSC_0089 DSC_0093 DSC_0100 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106DSC_0110

 

 

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW