Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży "CZ-ART";

START THE CHANGE
Dołącz do tych, którzy zmieniają świat na lepsze
Don't panic! Świat jest lepszy niż Ci się wydaje.
26 października rusza międzynarodowy projekt Factfulness.
Kurs online dla osób pracujących z młodzieżą
Kurs jest już dostępny!
Czarty - fotocast
Czarty w obiektywie Jarosława Respondka

YOUTH 4 EARTH

Projekt Y4E został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europe Aid)

 

 

 

 

 

Od maja 2013 roku Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży realizuje nowatorski projekt pn. “Youth 4 Earth – Młodzi dla świata”. Jesteśmy odpowiedzialni za współpracę z młodzieżą.

Projekt jest poświęcony edukacji globalnej*, a w szczególności 7 milenijnemu celowi rozwoju (Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska).

Oficjalnymi partnerami projektu są: 

Urząd Miasta Vicenza
Urząd Miasta Częstochowa
Urząd Miasta Osijek
Stowarzyszenie ProgettomondoMlal z Verony
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art z Częstochowy
Stowarzyszenie Breza z Osijeku
Stowarzyszenie Siraba z Burkia Faso.

W Częstochowie zajęcia dla dzieci realizują:

Miejskie Przedszkole nr 4   http://mp4czest.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 20    http://www.mp20.czest.pl/
Miejskie Przedszkole nr 36    http://www.mp36czest.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 38    http://www.38mp.czest.pl/
Miejskie Przedszkole nr 42    http://mp42.czest.szkolnastrona.pl/
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1    http://www.zs-pnr1.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy    http://sp1.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego   http://www.sp12.ids.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej   http://sp33czwa.pl/
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa   http://www.szp38.republika.pl/

  *W 2010 roku międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych wypracował własną definicję edukacji globalnej.  Zgodnie z nią: Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  • ochronę praw człowieka,
  • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Termin edukacja globalna używany jest zamiennie z określeniami edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

NA STRONIE ZAMIESZCZAMY ZDJĘCIA I SCENARIUSZE Z ZAJĘĆ MOGĄCE SŁUŻYĆ JAKO PRZYKŁADY DLA INNYCH NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH TĄ TEMATYKĄ.

ZAPRASZAMY!

Polub nas!  FACEBOOK: https://www.facebook.com/youth4earthpoland

loga partnerów
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa / POLSKA
czart@czart.org / http://czart.org
NIP 949-21-45-802
REGON 241600070
KRS 0000356506

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW