GLOBART 2020 - Konkurs grantowy – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis GLOBART 2020 - Konkurs grantowy

Celem konkursu Globart 2030 jest zwiększenie świadomości oraz wiedzy młodzieży na temat związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDG) , a także nabycie umiejętności krytycznego myślenia. Więcej informacji na temat celów zrównoważonego rozwoju znajdziesz tutaj https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Całkowity budżet w konkursie GLOBART 2030 to 60.000 EUR. 
Minimalna wartość zgłoszonego projektu to 6.000 EUR, a maksymalna to 8.000 EUR. Nie jest wymagany wkład własny.

Projekty muszą:
– być skierowane do młodych ludzi między 14 a 25 rokiem życia;
– składać się z co najmniej 8 godzin bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi;- angażować co najmniej 250 młodych ludzi; 
– używać języka / podejścia artystycznego / kreatywnego; 
– realizować cele i priorytety określone w wytycznych.

Cele projektu: 
– lepsze krytyczne zrozumienie globalnych nierówności przez młodych ludzi (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) oraz ich związku z kwestiami migracyjnymi, poprzez wykorzystanie form ekspresji artystycznej; 
– wzrost świadomości i zrozumienia roli, odpowiedzialności i wyborów młodych ludzi w odniesieniu do współzależnego świata. 
Projekty powinny motywować młodych ludzi do zaangażowania w lokalne i globalne działania wspierające społeczny, gospodarczy i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.startthechange.eu/2019/07/05/call-for-organizations/

Wnioski można składać jedynie do 2 sierpnia 2019 r. (do godz. 15:00) przesyłając je na adres: [email protected]

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802
KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW