Art & Earth – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Art & Earth

W marcu 2010 roku Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie wraz z 10 innymi przedszkolami i szkołami podstawowymi oraz Urzędem Miasta Częstochowy rozpoczęło realizację projektu pn. „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich”.

Był to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany w związku z ogłoszeniem roku 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Świadomość społeczna i edukacja dla rozwoju w Europie”.

Liderem projektu była Gmina Vicenza(Włochy), a instytucjami partnerskimi były Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie oraz organizacja pozarządowa ProgettoMondo.mlal z Włoch.

Pozostałymi instytucjami współpracującymi w projekcie „Sztuka i Ziemia” były:
– Urząd Miasta Częstochowy(Polska)
– Stowarzyszenie Breza z miasta Osijek(Chorwacja)
– Associazione Solstizio(Włochy)
– Association Munyu des Femmes de la Comoé(Burkina Faso)
– Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART(Polska)

W Częstochowie projekt realizowany jest w 10 placówkach edukacyjnych:
1. Miejskie Przedszkole nr 20
2. Miejskie Przedszkole nr 36
3. Miejskie Przedszkole nr 37
4. Miejskie Przedszkole nr 38
5. Szkoła Podstawowa nr 1
6. Szkoła Podstawowa nr 12
7. Szkoła Podstawowa nr 33
8. Szkoła Podstawowa nr 38
9. Szkoła Podstawowa nr 40
10. Młodzieżowy Dom Kultury w Czestochowie

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 w dziewięciu szkołach i przedszkolach, a także na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Kobiet z Burkina Faso. Zbiórka była elementem projektu „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model edukacji globalnej dla państw europejskich”.

Dobrowolnych wpłat można było dokonywać do puszek znajdujących się na terenie każdej z placówek biorących udział w projekcie. Organizatorem zbiórki w Częstochowie było Stowarzyszenie CZ-ART. Zezwolenie nr SO.5311.11.2011.

puszki1

W sumie udało się zebrać kwotę 5185,46 zł.

W tym samym czasie zbiórki prowadzone były także w mieście Osijek(Chorwacja) oraz w mieście Vicenza(Włochy). Zebrana w trzech krajach kwota została przekazana organizacji pozarządowej L’Association Munyu des Femmes de la Comoé z siedzibą w Burkina Faso. Środki te zostaną wydatkowane na realizację projektów, których celem będzie podniesienie warunków życiowych najbiedniejszych rejonów kraju. W pierwszym półroczu 2012 Stowarzyszenie Kobiet przedstawi raport z wydatkowania środków przekazanych przez uczniów częstochowskich szkół.

Strona internetowa Stowarzyszenia Kobiet: http://www.munyu-burkina.org/

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW