SPACE4US – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis SPACE4US

Stowarzyszenie Cz-Art ogłasza nabór uczestniczek do projektu SPACE4US – Projekt edukacyjny na rzecz wzmocnienia pozycji młodych kobiet i dziewcząt.
Jeśli jesteś dziewczyną w wieku do 21 lat, doświadczasz różnego rodzaju trudności, począwszy od niskiej samooceny, skończywszy na dyskryminacji w szkole, rodzinie lub społeczności ze względu na tożsamość, przekonania, niepełnosprawność, wygląd fizyczny, rasę i pochodzenie etniczne, płeć i tożsamość płciową, język, religię, orientację seksualną, jesteś lub byłaś ofiarą przemocy, jesteś zagrożona porzuceniem szkoły lub zmagasz się z innymi trudnościami – ten projekt jest dla Ciebie.
SPACE4US ma na celu promowanie i wspieranie autonomii, rozwoju osobistego i integracji społecznej dorastających dziewcząt i młodych kobiet.

70 dziewcząt z 7 różnych krajów zostanie zaproszonych do udziału w działaniach projektu, tworząc 10 grup narodowych, które będą się spotykać przez okres półtora roku, począwszy od sierpnia 2022 r.

Najpierw wezmą udział w rozmowach i grupach fokusowych prowadzonych przez edukatorów i trenerów z poszczególnych organizacji partnerskich. Następnie będą uczestniczyć w głównych działaniach projektu: praktycznych działaniach edukacyjnych, które mają na celu wspieranie ich integracji społecznej i dobrego samopoczucia, pod względem psychologicznym, jak i doskonalenia ich umiejętności cyfrowych i praktycznych. Na koniec zostaną zaproszone do interakcji na platformie projektowej – wirtualnym, międzynarodowym i bezpiecznym środowisku, w którym będą mogły się spotykać z rówieśnikami, wymieniać doświadczeniami i szukać wzajemnych porad.

Aby się zgłosić lub/i uzyskać więcej informacji napisz do koordynatorki: [email protected].

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW