Konkurs grantowy dla NGO - Globart 2020 – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Konkurs grantowy dla NGO - Globart 2020

Celem konkursu Globart 2030 było zwiększenie świadomości oraz wiedzy młodzieży na temat związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDG) , a także nabycie umiejętności krytycznego myślenia.

Całkowity budżet w konkursie GLOBART 2030 to 60.000 EUR.  Minimalna wartość zgłoszonego projektu to 6.000 EUR, a maksymalna to 8.000 EUR. Nie jest wymagany wkład własny.

Projekty musiały:

  • być skierowane do młodych ludzi między 14 a 25 rokiem życia;
  • składać się z co najmniej 8 godzin bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi;- angażować co najmniej 250 młodych ludzi;
  • używać języka / podejścia artystycznego / kreatywnego;
  • realizować cele i priorytety określone w wytycznych.

Cele projektu:

  • Lepsze krytyczne zrozumienie globalnych nierówności przez młodych ludzi (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) oraz ich związku z kwestiami migracyjnymi, poprzez wykorzystanie form ekspresji artystycznej.
  • Wzrost świadomości i zrozumienia roli, odpowiedzialności i wyborów młodych ludzi w odniesieniu do współzależnego świata.
  • Projekty powinny motywować młodych ludzi do zaangażowania w lokalne i globalne działania wspierające społeczny, gospodarczy i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW