O projekcie – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis O projekcie

„START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” to międzynarodowy projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest uświadomienie obywatelom Europy, jak ważne są wspólne wysiłki na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety oraz zapewnienia pokoju i dobrobytu dla wszystkich, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Start the Change miał na celu:
– zaproponować powtarzalny model edukacyjny zwiększający zaangażowanie studentów i młodych ludzi w ich społecznościach;
– dać młodym ludziom narzędzia do sprostania wyzwaniom współczesnego świata oraz do aktywnego angażowania się w kwestie migracji i rozwoju, począwszy od ich praktycznych doświadczeń;
– wzmocnienie sieci między szkołami, organizacjami i władzami lokalnymi.

 

 

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” realizowany był przez 14 organizacji partnerskich w 12 krajach Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Francja, Niemcy, Szkocja, Austria, Malta, Hiszpania) dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Działania projektowe realizowane były od października 2017 roku do końca roku 2020.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW