Tydzień edukacji globalnej – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Tydzień edukacji globalnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

Pod tym hasłem obchodzony był w Częstochowie w dniach 19-25 listopada 2018 roku Tydzień Edukacji Globalnej. Uczniowie częstochowskich szkół wzięli udział w debacie, grze terenowej oraz warsztatach poświęconych edukacji globalnej i rozwojowej.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego, która kładzie specjalny nacisk na uświadamianie istnienia procesów przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz technologicznych na całym świecie. Kładzie ona szczególny nacisk na ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę, przełamywanie istniejących stereotypów oraz uprzedzeń, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, a także kształtowanie krytycznego myślenia.

W naszym mieście Tydzień Edukacji Globalnej był obchodzony w sposób szczególny dzięki realizacji międzynarodowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, „Start the change”. W częstochowskich szkołach ponadpodstawowych odbyły się m.in.: debata międzyszkolna poświęcona wybranym zagadnieniem edukacji globalnej, spotkania z gośćmi z Amnesty International Polska, gra terenowa, lekcje wychowawcze poświęcone celom zrównoważonego rozwoju, wymiana książek oraz sprzedaż produktów fair trade.

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW