Tydzień edukacji globalnej – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Tydzień edukacji globalnej

W Częstochowie Tydzień Edukacji Globalnej w latach 2018, 2019 i 2020 był obchodzony w sposób szczególny dzięki realizacji międzynarodowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, „Start the change”. Koordynatorzy projektu i zaangażowani nauczyciele postanowili włączyć się w to europejskie coroczne wydarzenie, ponieważ jego idea jest ściśle związana z tematyką projektu. W częstochowskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbyły się m.in.: debata międzyszkolna poświęcona wybranym zagadnieniem edukacji globalnej, spotkania z gośćmi z Amnesty International Polska, gra terenowa, lekcje wychowawcze poświęcone celom zrównoważonego rozwoju, wymiana książek, sprzedaż produktów fair trade, konkursy dla uczniów, wystawy plakatów i inne.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego, która kładzie specjalny nacisk na uświadamianie istnienia procesów przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz technologicznych na całym świecie. Kładzie ona szczególny nacisk na ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę, przełamywanie istniejących stereotypów oraz uprzedzeń, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, a także kształtowanie krytycznego myślenia.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW