Rekrutacja wolontariuszy – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Rekrutacja wolontariuszy

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art w Częstochowie ogłasza nabór dla dwóch wolontariuszy do współpracy w projekcie „Together to get there!.

GŁÓWNE DZIAŁANIA
Wolontariusze będą mogli wziąć udział w 3 międzynarodowych, bezpłatnych szkoleniach (we Włoszech – wrzesień 2021, Bułgarii i Hiszpanii – 2022) oraz będą odpowiedzialni za współorganizowanie lokalnych działań (kampanie i warsztaty dla młodzieży dot. zwalczania mowy nienawiści i fake news, działania rozpowszechniające rezultaty projektu).

JAK APLIKOWAĆ?
Aby aplikować, należy przesłać swoje CV oraz pisemną pracę na temat: Czym jest dla mnie mowa nienawiści i fałszywe wiadomości (fake news), jakie mogą być ich skutki i jak można im zapobiegać? (max 2 strony A4, Arial 11)
Adres e-mail: [email protected]
Termin: 30.06.2021
Preferowany wiek wolontariuszy: 17-30 lat.
Wcześniejsze doświadczenie w projektach międzynarodowych nie jest wymagane.

„Together to get there! Zwalczanie mowy nienawiści i fałszywych wiadomości (fake news) – wymiana dobrych praktyk i innowacyjne metody pracy z młodzieżą

TEMAT PROJEKTU:
wymiana dobrych praktyk w zakresie zwalczania mowy nienawiści i fake news w Internecie.
CEL: rozwijanie umiejętności pracowników młodzieżowych i wolontariuszy oraz nawiązywanie kontaktów między organizacjami – networking.

UCZESTNICY:
1 starszy pracownik młodzieżowy, 1 młodszy pracownik młodzieżowy i 2 młodych wolontariuszy z każdego kraju biorącego udział w projekcie. W projekt zaangażowanych jest 6 organizacji (Polska, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Wielka Brytania, Austria).

OCZEKIWANE WYNIKI:
Poprawa umiejętności i narzędzi osób pracujących z młodzieżą w celu zapobiegania mowie nienawiści i identyfikacji fałszywych wiadomości + lepsza zdolność do tworzenia integracyjnych i przyjaznych środowisk uczenia się dla młodych ludzi (zdolność do krytycznego tworzenia i odbierania informacji, umiejętność rozpoznawania i zgłaszania fake newsów, weryfikacji źródeł i przejawów nienawiści online i offline, umiejętność prowadzenia dialogu z szacunkiem, tolerancji i niestosowania przemocy online i offline, umiejętność rozpowszechniania wśród rówieśników tej wiedzy i umiejętności).

REZULTATY:
1. 24 pracowników młodzieżowych i wolontariuszy w 6 krajach zostanie przeszkolonych w zakresie innowacyjnych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów rasizmu i nietolerancji, w tym mowy nienawiści, oraz rozpoznawanie i zwalczanie fałszywych wiadomości;
2. 3 innowacyjne działania dotyczące zwalczania mowy nienawiści, w tym utworzenie zestawów narzędzi do pracy z młodzieżą;
3. 3 krótkie filmy informacyjne na temat wspólnych metod i praktyk;
4. 100 młodych ludzi, którzy wezmą udział w działaniach (kampaniach/warsztatach) dot. zapobiegania mowie nienawiści i fałszywym wiadomościom.

 

Projekt „Together to get there! Zwalczanie mowy nienawiści i fałszywych wiadomości (fake news) – wymiana dobrych praktyk i innowacyjne metody pracy z młodzieżą” jest finansowany z środków Unii Europejskiej – Erasmus Plus.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW