Zrównoważony transport – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Zrównoważony transport

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART zapraszają do udziału w konkursie na plakat promujący zrównoważony transport

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele:
1.   Propagowanie edukacji w zakresie zanieczyszczeń i transportu drogowego.
2.  Zachęcenie do poznania korzyści płynących z użytkowania ekologicznych środków transportu.
3.  Uwrażliwienie na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
4.  Zwiększenie wiedzy o negatywnych skutkach motoryzacji.

II. Zasady udziału w konkursie:
1.  Konkurs skierowany jest do mieszkańców Częstochowy, a w szczególności dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3.  Format plakatu – B2 – 50×70 cm w układzie pionowym.
4.  Liczba plakatów zgłoszona przez jednego autora nie jest ograniczona.
5.  Na odwrocie każdego plakatu należy umieścić godło autora składające się z 6 różnych cyfr i znaków, natomiast do prac ma być dołączona zaklejona koperta również opatrzona godłem. W kopercie winna się znaleźć karta z danymi autora:
w przypadku, gdy autor pracy nie ukończył 18-go roku życia:
•    imię i nazwisko autora,
•    wiek autora, klasa,
•    pełna nazwa szkoły,
•    godło autora,
•    oraz zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka  na udział w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu)
w przypadku, gdy autor pracy jest osobą pełnoletnią:
•    imię i nazwisko autora,
•    adres zamieszkania,
•    nr tel. kontaktowego,
•    adres e-mail,
•    godło autora,
•    oświadczenie autora (załącznik nr 2 do regulaminu)
7.  Termin konkursu:
•    prace należy dostarczyć do 19.09.2014 r.,
•    rozstrzygniecie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku na Placu Biegańskiego w dniu  22.09.2014 r.
8.  Adres nadsyłania prac: Hufiec ZHP Częstochowa ul. Wilsona 34,  42-200 Częstochowa
9.  Konkurs jest realizowany w ramach projektu „A Possible World” koordynowanego w Częstochowie przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART. Projekt „A Possible World” jest współfinansowany z środków Komisji Europejskiej oraz Gminy Miasta Częstochowa.
10. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

logoetztORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY, A NAGRODZONE PLAKATY ZOSTANĄ WYDRUKOWANE I EKSPONOWANE W CZĘSTOCHOWSKICH SZKOŁACH.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW