START THE CHANGE - Zmieniamy klimat w Częstochowie – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis START THE CHANGE - Zmieniamy klimat w Częstochowie

Zapraszamy do udziału w rajdach rowerowych pn. „Start the change – Zmieniamy klimat w Częstochowie”. Ich celem jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat zmian klimatycznych oraz zachęcenie do podejmowania aktywnych działań na rzecz klimatu.

Nasza akcja składa się z 3 kroków:
1. Wsiądź na rower z rodziną lub przyjaciółmi.
2. Zasadź drzewo.
3. Podejmij akcję: podpisz petycję/wyślij kartkę.

 

Na czym dokładnie będzie polegała akcja?

KROK 1: WASZ RAJD ROWEROWY…

W dniach 9 i 10 października 2020 r. młodzież w 15 krajach w Europie weźmie udział w różnego rodzaju wydarzeniach na rzecz klimatu. W Częstochowie uczestnicy rajdów rowerowych za przejechane kilometry otrzymają sadzonki drzew, które wspólnie posadzimy w kilku miejscach w mieście. Drzewa sa bowiem w stanie skutecznie zmniejszać zanieczyszczenie powietrza i mają wielki potencjał w walce ze zmianami klimatu. Obniżają temperaturę w upalne dni i mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Podobnie jak jazda na rowerze.

Do udziału w akcji ‘Start the change – Zmieniamy klimat w Częstochowie’ mogą zgłosić się szkoły, organizacje pozarządowe, rodziny oraz grupy nieformalne.

Za przejechane kilometry uczestnicy otrzymają sadzonki drzew, które następnie zostaną zasadzone w kilku wybranych miejscach w mieście. Żeby otrzymać 1 drzewo ekipa musi przejechać łącznie 100 km (np. 10 uczestników x 10 km = 100 km). Sadzenie drzew odbędzie w dniach od 9 do 30 października.  Na specjalnej tabliczce dołączonej do sadzonki umieścimy nazwę szkoły, organizacji lub grupy nieformalnej, która wzięła udział w akcji i „wykręciła” sadzonkę.

Przyślijcie nam maila na adres [email protected] z informacją o tym ile osób weźmie udział w rajdzie oraz jaką wybraliście trasę. Macie czas do 3 października 2020 roku.

KROK 1: … ALBO WSPÓLNY RAJD

Jeśli wolisz pojechać razem z nami, to zapraszamy na wycieczkę do rezerwatu Zielona Góra w pobliżu miejscowości Kusięta w dniu 10 października.  Całkowita długość trasy to ok. 25 km

Start: 10.10.2020 o godzinie 11:00 na Placu Biegańskiego
Meta: godzina 15:00 na Placu Biegańskiego
Rodzaj nawierzchni: 50% drogi asfaltowe, 50% drogi leśne i gruntowe
Trudność trasy: łatwa

Wycieczkę organizujemy wspólnie z “Rowerem po Jurze – Wycieczki małe i duże”.

PETYCJA

Wydarzenie w Częstochowie ma wymiar lokalny, ale i europejski oraz globalny. Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art zachęca, aby w tym czasie podpisać także petycję do państw członkowskich Unii Europejskiej wzywającą do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jak stwierdza się w petycji, niedawno specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa, podkreślił, że ocieplenie klimatu jest globalnym problemem praw człowieka, wpływającym
m.in. na prawo do życia, zdrowia, mieszkania, wody, kanalizacji. Dotyka ono nieproporcjonalnie osób i społeczności zmarginalizowanych lub narażonych na dyskryminację – w tym kobiety, dziewczęta i społeczności tubylcze, a także młodych ludzi, na których będzie miało największy wpływ w przyszłości – ale nikt nie jest wolny od zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Pełna treść i link do petycji skierowanej do państw członkowskich Unii Europejskiej dostępne będą na stronie stowarzyszenia: www.czart.org.
Młodsi częstochowianie (do 18 roku życia) mogą wysłać kartkę do Brukseli, w której przekażą swoją wiadomość do Komisji Europejskiej. Na kartce podkreśla się, że młodzi ludzie są tymi, którzy chcą zmienić świat na lepsze oraz że to pilne, aby działać wspólnie.
Podpisy pod petycją jak i wiadomości na kartkach będą zbierane do końca października we wszystkich krajach biorących udział w projekcie ‘Start the change’, a następnie przekazane przez organizatora do Komisji Europejskiej.

Skąd pomysł na taką akcję?

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art w ramach projektu edukacyjnego ‘Start the change’, od 3 lat zachęca szkoły i organizacje w Częstochowie do edukowania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego w 2015 roku. Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang.
partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Zastąpiły one  Milenijne Cele Rozwoju, które zrealizowane miały być do 2015 roku.
Organizacje partnerskie w 15 krajach europejskich, realizujące wspólnie współfinansowany z środków Unii Europejskiej projekt, zdecydowały, że tegoroczne finałowe już wydarzenie będzie poświęcone głównie zmianom klimatu jako zagadnieniom z zakresu praw człowieka.

Jakie inne działania są realizowane w ramach projektu ‘Start the change’?
‘Start the change’ to projekt edukacyjny realizowany zarówno w ramach edukacji formalnej jako i pozaformalnej. Dotychczas w ramach projektu w 15 krajach europejskich (w tym w Polsce) zrealizowano m.in. szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej, ścieżki dydaktyczne w szkołach skierowane do młodzieży w wieku do 24 lat, międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Wydano także 2 przewodniki dla nauczycieli dot. edukacji globalnej, wspierano powstanie i rozwój lokalnych grup aktywistów (tzw. changemakers), powołano do życia partnerstwa na rzecz wspierania rozwoju edukacji globalnej. Edukacja globalna ma na celu poznanie przyczyn i tłumaczenie konsekwencji różnorakich zjawisk globalnych, np. ubóstwa, migracji czy zmian klimatycznych.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW