O projekcie – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis O projekcie

„31% osób w wieku 11-17 lat przyznaje, że widziało w sieci wiadomości szerzące nienawiść ze względu na kolor skóry, narodowość lub religię”.
‘Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A Comparative Cross-Country Analysis’, PRISM October 2015

„94 % młodych ludzi w UE codziennie korzysta z Internetu gdzie mogą być narażeni na potencjalnie szkodliwe treści, które mogą powodować uzależnienie, niepokój lub agresję”
‘Being young in Europe today – digital world’, Eurostat July 2020

       

Praca z młodzieżą może pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu mowy nienawiści i dezinformacji w Internecie wśród młodych ludzi. Jednak ze względu na szybkie tempo interakcji społecznych w środowisku cyfrowym, nadążanie za tym, w co młodzi ludzie się angażują i na co są narażeni, może być dużym wyzwaniem. Finansowany przez Erasmus+ projekt TOGETHER ma na celu zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą szkolenia w zakresie innowacyjnych metod i praktyk pracy z młodzieżą w zakresie umiejętności korzystania z mediów, zapobiegania mowie nienawiści i promowania tolerancji w Internecie.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo organizacji z Włoch, Hiszpanii, Austrii, Polski, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Główną grupą docelową jest międzypokoleniowa i międzykulturowa grupa 24 starszych i młodych wolontariuszy pracujących z młodzieżą. Projekt przyniesie również bezpośrednie korzyści organizacjom partnerskim, które będą miały możliwość dostosowania swoich praktyk i metod pracy z młodzieżą, tworząc sprzyjające środowisko dla silniejszej i bardziej stabilnej współpracy z młodymi ludźmi. Sami młodzi ludzie również skorzystają na doświadczeniu – uczenie się poprzez uczestnictwo w szkoleniach zwiększy ich odporność na nienawiść i fałszywe wiadomości w Internecie oraz, miejmy nadzieję, będzie sprzyjać postawie aktywnego przeciwdziałania tym zjawiskom i promowania narracji o tolerancji. Metodologia projektu opiera się na następujących krokach:

  1. Innowacyjne projektowanie zajęć/metod pracy z młodzieżą
  2. Prototypowanie i testowanie dobrych praktyk
  3. Ocena i dopracowanie dobrych praktyk
  4. Rozpowszechnianie i tworzenie sieci w celu kapitalizacji wyników projektu.

W ramach projektu, który potrwa do stycznia 2023 r., zorganizowane zostaną trzy międzynarodowe spotkania. Osoby pracujące z młodzieżą zostaną zaproszone na każde z tych czterodniowych wydarzeń, aby opracować i podzielić się skutecznymi praktykami i metodami, aby uczyć się oraz inspirować innych. Zostaną wyprodukowane krótkie filmy przedstawiające udostępniane metody i praktyki, aby pomóc w rozpowszechnianiu wyników. Młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą mogą pomóc w uczynieniu naszego społeczeństwa zdrowszym, bardziej przyjaznym dla różnic, bardziej tolerancyjnym i bezpieczniejszym dla wszystkich. Musimy jednak promować wysokiej jakości inicjatywy pracy z młodzieżą i przeznaczyć zasoby na rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą.

Dodatkowe informacje i kontakty:
Finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt TOGETHER wyposaży pracowników młodzieżowych i wolontariuszy w innowacyjne metody zarządzania projektami dotyczącymi umiejętności korzystania z mediów, zapobiegania mowie nienawiści i promowania tolerancji w Internecie.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Program na lata 2021–2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, przemiany ekologiczne i cyfrowe oraz promowanie udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Partnerstwo projektu „TOGETHER to get there” składa się z organizacji z Włoch, Hiszpanii, Austrii, Polski, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Koordynator projektu: ProgettoMondo Mlal, Włochy. Marina Lovato i Federica Manfrini, [email protected], +39 045 8102105

Asociación Madre Coraje, Hiszpania. María José Bel Murciano [email protected], +34956339264

Suedwind Association for Development Policy and Global Justice, Austria. Susanne, Loher, [email protected], +437327956641

Stowarzyszenie “CZ-ART”, Polska. Ewa Jeziak, [email protected], +48730771978

Open Education Centre Foundation, Bułgaria. Rumen Valchev, [email protected], +359888533188

Gryd Ltd, Wielka Brytania. Peter Stevens, [email protected], +447974816433

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW