YOUTH 4 EARTH – Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis YOUTH 4 EARTH

Projekt Y4E został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europe Aid)

 

 

 

 

 

Od maja 2013 roku Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży realizuje nowatorski projekt pn. „Youth 4 Earth – Młodzi dla świata”. Jesteśmy odpowiedzialni za współpracę z młodzieżą.

Projekt jest poświęcony edukacji globalnej*, a w szczególności 7 milenijnemu celowi rozwoju (Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska).

Oficjalnymi partnerami projektu są: 

Urząd Miasta Vicenza
Urząd Miasta Częstochowa
Urząd Miasta Osijek
Stowarzyszenie ProgettomondoMlal z Verony
Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art z Częstochowy
Stowarzyszenie Breza z Osijeku
Stowarzyszenie Siraba z Burkia Faso.

W Częstochowie zajęcia dla dzieci realizują:

Miejskie Przedszkole nr 4   http://mp4czest.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 20    http://www.mp20.czest.pl/
Miejskie Przedszkole nr 36    http://www.mp36czest.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 38    http://www.38mp.czest.pl/
Miejskie Przedszkole nr 42    http://mp42.czest.szkolnastrona.pl/
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1    http://www.zs-pnr1.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy    http://sp1.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego   http://www.sp12.ids.czest.pl/
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej   http://sp33czwa.pl/
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa   http://www.szp38.republika.pl/

  *W 2010 roku międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych wypracował własną definicję edukacji globalnej.  Zgodnie z nią: Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  • ochronę praw człowieka,
  • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Termin edukacja globalna używany jest zamiennie z określeniami edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

NA STRONIE ZAMIESZCZAMY ZDJĘCIA I SCENARIUSZE Z ZAJĘĆ MOGĄCE SŁUŻYĆ JAKO PRZYKŁADY DLA INNYCH NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH TĄ TEMATYKĄ.

ZAPRASZAMY!

Polub nas!  FACEBOOK: https://www.facebook.com/youth4earthpoland

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Poselska 28, 42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802 KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW