Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży CZ-ART

Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré, més m'estimo ser diable que aprenent de botifler!

Wpis Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wpis Tydzień Edukacji Globalnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

Pod tym hasłem obchodzony był w Częstochowie w dniach 19-25 listopada 2018 roku Tydzień Edukacji Globalnej.  Uczniowie częstochowskich szkół wzięli udział w debacie, grze terenowej oraz warsztatach poświęconych edukacji globalnej i rozwojowej.

Czytaj więcej… 

Wpis Tydzień Edukacji Globalnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

Pod tym hasłem obchodzony był w Częstochowie w dniach 19-25 listopada 2018 roku Tydzień Edukacji Globalnej. 

 

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego, która kładzie specjalny nacisk na uświadamianie istnienia procesów przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz technologicznych na całym świecie. Kładzie ona szczególny nacisk na ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę, przełamywanie istniejących stereotypów oraz uprzedzeń, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, a także kształtowanie krytycznego myślenia.

W naszym mieście Tydzień Edukacji Globalnej był obchodzony w sposób szczególny dzięki realizacji międzynarodowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, „Start the change”. W częstochowskich szkołach ponadpodstawowych odbyły się m.in.: debata międzyszkolna poświęcona wybranym zagadnieniem edukacji globalnej, spotkania z gośćmi z Amnesty International Polska, gra terenowa, lekcje wychowawcze poświęcone celom zrównoważonego rozwoju, wymiana książek oraz sprzedaż produktów fair trade.

 

Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, ogłosiliśmy konkurs dla młodzieży na najciekawszy scenariusz filmu krótkometrażowego pod nazwą „Write the change!”. W konkursie na poziomie lokalnym przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody dla szkół (sprzęt komputerowy) oraz dla uczniów (karty podarunkowe). Ponadto 3 najlepsze scenariusze będą mogły wziąć udział w międzynarodowym konkursie o tym samym tytule. Na poziomie europejskim dla zwycięskich szkół przewidziano następujące nagrody: 1 miejsce – 1500 EURO, 2 miejsce – 1000 EURO, 3 miejsce – 500 EURO. Nagrody pieniężne przekazane zostaną do szkół, których reprezentanci zostaną nagrodzeni, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, zajęcia dodatkowe, itp.

Szkoły ponadpodstawowe, które chciałyby włączyć się w obchody kolejnych edycji Tygodnia Edukacji Globalnej lub wziąć udział w konkursie „Write the change!” powinny skontaktować się z Ewą Jeziak([email protected]).

Wpis Poskramiacze globalnych wyzwań

W najbliższą sobotę 24 listopada 2018 roku o godz. 11:00 na Placu Biegańskiego rozpocznie się gra miejska pn. „Pokramiacze globalnych wyzwań”. Tematem gry miejskiej jest edukacja globalna i Cele Zrównoważonego Rozwoju(więcej na temat SDG znajdziecie tutaj http://www.un.org.pl/).

Do udziału zapraszamy zespoły uczniów składające się z min. trzech osób. Gra miejska jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i okolic.

Gra jest jednym z działań międzynarodowego projektu Start the change. Dowiedz się więcej

Wpis Pomocnik

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART
ul. Andersa 15H
42-200 Częstochowa, Polska

info: [email protected]

NIP 949-21-45-802
KRS 0000356506
REGON 241600070

Millennium Bank
IBAN PL21 1160 2202 0000 0001 6547 3405
SWIFT BIGBPLPW